Tietosuojaseloste

Tietosuojalausunto

Tietosuojalausunto

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 17.11.2008

1. Rekisterinpitäjä

Vmax Club Finland Ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Toni CollanderTakaharjuntie 10A
28580 PoriPuh. 044 5800 430
3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Jäsensuhteen ylläpito ja hoito, jäsenkirjeiden, tiedotteiden yms. lähettäminen. Tietoja käytetään vain Vmax Club Finland Ry:n viestinnässä ja markkinoinnissa. Tietoja ei luovuteta edelleen.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, syntymävuosi, vmaxin vuosimalli, hankintavuosi, väri ja rekisterinumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan henkilön liittyessä yhdistyksen jäsenenksi. Tietojen tallentamiseen ja käyttöön saadaan tällöin suostumus rekisteröidyltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereitä ei säilytetä eikä käsitellä manuaalisessa muodossa. Kaikki sähköisessä muodossa oleva tieto on suojattu manuaalisella lukituksella sekä tarvittavalla tavalla käyttöoikeuksin. Aineistoon on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on asianmukainen käyttäjätunnus ja salasana. Tietoja ei arkistoida tai tallenneta pidemmäksi aikaa kuin se on jäsenyyden vuoksi tarpeellisesta.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12KK) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse riittävän yksilöidysti.

Korjauspyyntö voidaan tehdä yhdistyksen www sivustolla olevalla muutoslomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen: jasensihteeri@vmaxclubfinland.com

11. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä.
Tällainen kielto tai tietojen poistopyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti kohdassa 10 mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Maximaalisia fiiliksiä vuodesta 1997